מאמרים מקצועיים

קשיים חברתיים ורגשיים 

כותבת המאמר: נחמה אורבך

 

מחקרים מראים שילדים בגילאי 8 עד 18 נוטים לחוות קשיים חברתיים ותיפקודיים שבאים לידי ביטוי בדימוי עצמי נמוך וביכולת דידקטית נמוכה.

 

מחקרים לאורך שנים עוקבים אחרי תלמידים לקויי למידה המתקשים ביצירת קשרים חברתיים. אנו, כהורים, חווים את הקושי, חשים במצוקת הילד ומרגישים אוזלת יד וחוסר אונים.

מאחר ותלמידים לקויי למידה משולבים בד"כ במערכות החינוך הרגילות, הדרישות והציפיות מהם דומות לכלל התלמידים בכיתות הרגילות, אך הם מתקשים לעמוד מול דרישות החברה לתחרותיות, לעמידה בלחצים וליצירת קשרים חברתיים מספקים.

כבר בכיתות הנמוכות של ביה"ס, חלק מהילדים לקויי הלמידה, מבטאים רמות בדידות ומוריהם מעריכים אותם כמיומנים פחות מבחינה חברתית. גם תפיסתם העצמית ותחושת הביטחון לבצע תפקודים חברתיים מתערערת כתוצאה מתחושת הניכור החברתי.

המחקרים טוענים כי ללא הכשרה וטיפוח של היכולות והכישורים, הכוללים התמודדות פעילה עם ניכור חברתי, כישורי חברות ותחושת הבדידות, תלמידים אלה יתקשו להתגבר על הפער בינם לבין קבוצות בני גילם. כי בדומה לקשיים בתפיסת חומר עיוני, יתכן שלילדים לקויי למידה יש קושי בקליטת מיומנויות חברתיות, בעיבודן או בביצוען.

התנהגות חברתית הינה דפוס התנהגות בסביבה חברתית והיא מתבססת על אופי האדם, תכונותיו ודרכי פעולה הננקטות בכל מצב. כמו כן היא קשורה ללמידה של התאמת ההתנהגות לאירוע, הערכת תוצאות ההתנהגות וקבלת משוב מהסביבה.

התנהגות חברתית הולמת היא יכולת הפרט למלא אחר ציפיות החברה, לבנות קשרים חברתיים עם בני גילו ולקבל החלטות בהקשרים רגשיים, אישיים, חברתיים וערכיים.

יכולת חברתית מורכבת מהתנהגות מסתגלת וממיומנות חברתית. חלק מתהליך של הלמידה הוא פיתוח מיומנויות הנחוצות לאדם לשנות את עצמו, כדי ליצור אינטראקציה חברתית יעילה ולפתח מודעות וידע בנוגע לקשרים חברתיים. כמו כן לומד האדם לשלוט בעצמו, לפתור בעיות ולהתאים את עצמו למצבים חברתיים שונים.

 

מיומנויות חברתיות באות לידי ביטוי במספר תחומים:

בהתנהגות בינאישית:

• היכולת לשתף פעולה 

• לקבל מרות ולהישמע לבקשות / דרישות של אחר 

• כישורי שיחה 

• יוזמה חברתית 

התנהגות המתייחסת לפרט:

• היכולת להביע רגשות חיוביים או שליליים 

• גישה חיובית לעצמי 

התנהגות הקשורה לתפקיד:

• להיות קשוב ומרוכז במטלות 

• היכולת למלא הוראות 

• היכולת לעבוד באופן עצמאי ולסיים מטלות נדרשות. 

 

כישלונות רצופים בלימודים, חסכים חברתיים, הפרעות התנהגות, קשיי קשב וריכוז, תחושת דיכאון, חוסר יכולת לוויסות רגשי, תוקפנות ואלימות ,קושי בשליטה עצמית ודימוי עצמי נמוך תורמים ומעצימים את הקושי בפיתוח מיומנויות חברתיות ואינטראקציות חברתיות.

התפתחות היכולת לשלוט ברגשות היא מיומנות התפתחותית הקשורה לתהליכי קשב והיסח הדעת, לכישורי שליטה עצמית ולדחייה של רגשות שליליים. ילדים הלוקים בקושי בויסות רגשי מתוארים פעמים רבות כילדותיים וחסרי בשלות רגשית.

קושי בהתנהגות חברתית מסתגלת נובע בגלל תקשורת לא יעילה או חוסר הבנה של קודי התנהגות מקובלים. יתכן גם שקיים קושי בפענוח מצבים חברתיים והבנתם, ופירוש לא נכון של תגובות הזולת. קיים גם קושי בתפיסה ובהבנה של מצבים חברתיים מורכבים.

 

חסך ברכישת מיומנויות חברתיות יכול לנבוע מחסך בידע ובהתנסות: מאי היכולת ללמוד אותן בשל עכבה רגשית כמו חרדה, פחד, כעס או הימנעות. או בשל היעדר הזדמנויות להתנסויות חברתיות כמו: כיצד ליזום קשר עם בני אותו גיל, ו/או כיצד להגיב בשעה שילדים אחרים יוצרים עימם קשר. הם זקוקים להוראה מכוונת וממוקדת של מיומנויות חברתיות המותאמת לרמתם ולקשייהם כדי להביאם לרמה של התנהגות חברתית נשלטת ומבוקרת.

לקות בביצוע מיומנויות פירושה העדר יכולת ביצוע, למרות שקיים ידע במיומנויות הרצויות, אין אפשרות לביצוע בגלל בעיה רגשית כלשהי, או בעיה בשליטה עצמית. התנהגות המאופיינת ברמה גבוהה של תוקפנות, אי קבלת מרות, אלימות או התנהגות מופנמת, עלולה לגרום לקשיים חברתיים, רגשיים ולדחייה חברתית. לעיתים הקושי נובע בגלל דרגת עוררות גבוהה וקשיי קשב וריכוז, הגורמים להם להתקשות בריסון התנהגות אימפולסיבית או שליטה רגשית במצבים שונים.

 

חלק מהילדים מגלים תחושות מצוקה ותסכול גוברים, וחלק מהם מצליחים לפתח מיומנויות המסייעות להם להתמודד ולהצליח, למרות הקשיים.

נראה כי ילדים המתקשים לפתח מיומנויות חברתיות שהכרחיות להסתגלות מוצלחת בבית הספר נקלעים למעגל קסמים: מצד אחד הם מתקשים לרסן את התנהגותם ולהסתגל לנורמות חברתיות, ומצד שני, בניסיון ליצור קשרים עם חברים, הם נוקטים התנהגות שאינה מקובלת: הם נוטים להאשים את הזולת, להתמודד עם כעס של הזולת, מתקשים להבין רגשות אחרים, נוהגים להפריע לאחרים. התנהגותם ווכחנית והם נזקקים לתשומת לב רבה. תגובותיהם מוגזמות ואינן תואמות את המצופה מבני גילם.

 

עקב קשייהם להגיע לשליטה בחומר הלימוד, חוסר יכולתם להתמיד במשימות ונטייתם להיכנע ולוותר על ביצוע משימות, תורמים גם הם להתנהגות בלתי מסתגלת ואפילו לנשירה מביה"ס. קשיי הסתגלותם עלולים לגרום לדחייה חברתית או התעלמות. ככל שמצב זה מתמשך, כך מאמצים לעצמם הילדים סגנון התנהגות האופייני לילדים בודדים שיחריף את תחושת בידודם.

יש ביניהם ילדים שמתאמצים להרחיב את קשריהם החברתיים, אך עושים זאת ללא הצלחה, ויש מהם שנמנעים ונסוגים ואינם יודעים כיצד לפעול. המצב גורם להם לצער רב עד בכי או דיכאון. בשל כל אלה המצוינים כאן, יש צורך במודעות רבה יותר לחשיבותן של המיומנויות החברתיות ולקשייהם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לפתח קשרים אלו. משום כך יש צורך בהתערבות מוקדמת של אנשי מקצוע כדי לעזור לילדים לפתח מיומנויות חברתיות, לשפר את היכולת השפתית, אסטרטגיות של שיחה והעברת מסרים ברורים. יש מהם הזקוקים לתמיכה על מנת לקדם קשרי גומלין יעילים וביסוס מעמדם החברתי החיובי בקבוצת בני גילם. למרות שיש הטוענים כי לימוד מיומנויות חברתיות, חיוניות מאד לילדים אלה, לא תמיד הן מצליחות, שכן קיימים מחקרים שמוכיחים שאמנם ניתן ללמדן בחדר טיפולים, אך הלימוד אינו מביא לכלל יישומן בחיי היום יום.

 

על ההורים לעקוב אחרי מצבם החברתי של ילדיהם, לשוחח עמם ולנסות לעזור להם להתגבר. רצוי גם לערב את המחנכת כדי שתוכל לתמוך בילד ולחזק אותו מבחינה חברתית.

 

ניתן גם להעסיקם בתחומים שאינם חברתיים ובתחום הכישורים הייחודים שלהם, וזאת כדי לעודדם: משחקי מחשב שיכולים להוות בסיס לקשרים עתידיים עם בני גילם. חוגים שונים לפיתוח כישורים: כדורגל, כדור עף, שחייה תחרותית, בלט, אמנות, ריקודים, קפוארה, נגינה, ציור, עיסוק בבעלי חיים ועוד.

הצלחה בתחומים שונים יעודדו וישפרו את מצב רוחם ואת מצבם החברתי, כמו גם יעזרו להם להתמודד עם מצבי קושי.

 

המאמר נלקח מתוך אתר האינטרנט - מרכז התמיכה בלקויי למידה

לפגישת ייעוץ ראשונית

            צרו קשר:

054-9140492

mori.regrow@gmail.com

לפגישת ייעוץ ראשונית

            צרו קשר:

054-9140492

mori.regrow@gmail.com

 

למורי היקר שלנו,
אתמול התקיים המשחק הראשון של אמירי שלנו בליגת הכדורסל.
לא מעט חשבנו עלייך: 
יש לך חלק חשוב בבטחון של אמירי, ההתקדמות שלו והאהבה למשחק!
כשהוא הגיע אלייך בכיתה ג הוא חשש ואף רצה לעזוב.
אנחנו לא ויתרנו ואתה הפכת אותו לעוזר שלך ושוחחת איתו ורתמת אותו לצידך.
היום, כשהוא בליגה - אנחנו מלאים גאווה
וגם עם המון תודה, ענקית לך!

אתה מורה בחסד עליון, איש מדהים ונשמה ענקית.

אוהבים אותך מאוד 

 

 

 

 

 

מורי היקר.
אנו מוצאים את ההזדמנות להודות לך על העבודה המדהימה שאתה עושה עם
בננו.
בננו בן  ה-10 שחווה קשיים חברתיים עבר טיפולים רגשיים, וקבוצות שונות
להקניית מיומנות חברתיות, אליך הגענו לאחר ששמענו המלצות חמות עליך
ועל דרך הטיפול הייחודית לך.
כבר בתחילת הדרך , שילבת אמפטיה והחדרת מוטיבציה בבננו עם חוסר
התפשרות על השלמת משימות, ודחיפה להישגים וזאת תוך כדי אימוני כדורסל
אישיים , לעיתים כצופה מהצד היה קשה להבחין מי יותר נהנה מהאימון.
בננו היקר, נקשר לדרך האימון מהר מאוד, ומאימון לאימון השתפר בטחונו
העצמי, והאמונה שלו בעצמו וביכולותיו, הדבר התבטא מיד באמרות כמו "אני
תותח", "אני טוב". שמעולם לא יצאו מפיו קודם לכן.
תוך פרק זמן קצר מאוד , חל שיפור ניכר בלימודיו, וזאת למרות היותו בעל
קשיי למידה.
כיום, מזה כשנה שהנך חלק ממשפחתנו, תרתי משמע )בננו זוכר את ביקורך
אצלנו בבית( , ן מצפה בכיליון עיניים למפגשי הכדורסל.
לעיתים אנו כהורים שרוצים לתת את הטוב ביותר לילדנו, נמצאים בתוך
סיטואציות הגורמות לנו לתהות האם הטיפול שאנו נותנים לילדנו הוא הטוב
ביותר, אתך מיד הרגשנו את החיבור, והפריצה של בננו בכל התחומים הגיעה
מהר מאוד, כיום ששואלים אותנו כיצד קרה הדבר, אנו עונים מיד שתי מילים
"לצמוח מחדש".
ההורים של רועי.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

מורי היקר,

 

כשגיא שלנו נכנס למכונית, מזיע, מתנשף, מחייך, אנו שואלים אותו איך היה היום. הוא עונה: כיף ומעייף. וזה הסוד שלך, מורי, שילוב של עבודה קשה עם כיף גדול.

אנחנו כבר שנה שנייה איתך, בהתחלה בפרטי ועכשיו בקבוצה וזה רק נעשה נכון יותר!

חיפשנו במשך חודשים את השילוב הזה. מישהו שבאמת יאמין בבן שלנו, שיעזור לו לבנות ביטחון, אמונה בעצמו תוך מציאת החוזקות שלו, מישהו שיעזור לו לבנות ארגז כלים להתמודדויות לא פשוטות וכל זאת בשילוב הנאה רבה. מישהו שיעזור לו להתקדם בכל המובנים והתחומים – מוטורי, חברתי ורגשי.   

בכ"כ הרבה מקצועיות,רגישות ויסודיות הלכת איתנו צעד צעד, הגדרת מטרות, ראית את האפשרויות הגלומות בגיא וכמו שלימדת אותו לא לוותר, ולקום גם כשנכשלים ולא הכל הולך, כך גם אתה נלחמת עליו!

 

רוצים להודות לך על שאתה בחיינו, על שאתה לוקח חלק בהצלחות עם גיא ובתקווה לעוד הרבה הישגים ו'כיף ומעייף' איתך!:))

 

מעריכים מאד,

עטרת ואודי

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

הילד הזה הוא הבן שלי. ילד מקסים ומיוחד במינו בן 11.5 שלפני מספר שנים שנים אובחן על הספקטרום. לפני כ 5 שנים הוא נחשף לעולם הכדורסל באמצעות בחור מיוחד במינו (אותו בחור עליו דיבר בעלי באותו ערב) ומאז הכדורסל זורם לו בדם. בתחילת הדרך לא היה לנו ברור עד כמה הוא יצליח למצוא את עצמו בעולם הזה של הכדורסל. משחק שמורכב מאינסוף אינטראקציות חברתיות, קבלת סמכות ומצבים שמשתנים ללא הרף, כל אותם דברים שקשים מאוד לילדים על הספקטרום. למרות החששות והספקות שהיו לנו רשמנו אותו לחוג כדורסל.
כבר בפעם הראשונה שבאתי לקחת אותו מהחוג ופגשתי את מורי הבנתי שעומד מולי אדם יוצא דופן. שיחת הטלפון שבאה בעקבות פציעתו של בני באימון הראשון רק חיזקה לי את זה. באותו רגע שמורי הבין שזה אותו הילד שראה באותו ערב הוא התחיל לחקור את הנושא וללמוד כמה שיותר וזאת על מנת לדעת איך להגיע לליבו של הילד. זה כלל שיחות אינסופיות איתנו, עם המשלבת וקריאת חומר עיוני באינטרנט. לאט לאט הקשר הלך והעמיק ומורי ביקש לקחת את בני לאימונים "אחד על אחד" על מנת לקדם אותו ולעזור לו. המטרה שלו הייתה אחת: להכניס אותו לליגה המקצועית בעירנו.
האמונה של מורי והגישה הבלתי מתפשרת שלו הם אלו שבסופו של דבר עזרו לבן שלנו להתקדם ובסופו של דבר המטרה הושגה והוא היום שחקן מקצועי במחלקת הנוער בעירנו. אחרי התחלה לא פשוטה, שגם במהלכה מורי ליווה אותו ואותנו, הוא הצליח להשתלב בסופו של דבר בקבוצה וכיום הוא שחקן מן המניין.
הרוגע והשקט הפנימי של מורי בשילוב יכולת הנתינה והאהבה האינסופית שלו הופכים אותו ל coacher הכי טוב שמישהו יכול לבקש עבור הילד שלו (וגם עבורו למען האמת). הוא מוצא את הדרך להגיע לליבו של הילד בסבלנות וברוגע. הוא לא מתייאש, גם שלפעמים זה נראה אבוד.
מורי תמיד אמר לנו שלבן שלנו היה תפקיד חשוב בחייו וזה להכין אותו להיות אבא בשלב הראשון ולהראות לו, או יותר נכון לכוון אותו למה שהוא באמת צריך ורוצה לעשות בחייו. אנחנו מרגישים זכות גדולה להיות חלק מכל הדבר הגדול הזה שמורי עושה ומאמינים בו וביכולת שלו לעזור לאחרים באמונה עיוורת. אין לנו ספק שכל ילד שיזכה לעבוד עם מורי ירוויח ובגדול.
מילה קטנה להורים – אם יש מה שלמדנו בכל השנים האלו מאז שבננו אובחן זה שהתפקיד שלנו כהורים זה להאמין בילד וביכולותיו. ילדים עם לקויות יכולים להגיע להישגים גדולים מאוד. אנחנו כהורים לא צריכים לפחד מלאתגר אותם ולגרום להם להתמודד גם עם דברים שעל פניו נראים לנו קשים ובלתי אפשריים עבורם.   

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

מכתב תודה 

לכל מאין דבעי,

את מורי טויק אנו מכירים שנתיים, כמאמן כדורסל בחוג של אמיר, הבן שלנו, כיום בן 9. אמיר היה ילד רגיש מאוד, מופנם וביישן עם אהבה לכדורסל אך עם חשש לקחת חלק בחוג שכזה. החלטנו לרשום אותו ואכן, ההתחלה לא הייתה פשוטה. הוא דרש שאחד מאתנו יישאר במהלך האימון מתחילתו עד סופו. וזה היה לא פשוט עבורנו. גייסנו את הסבתא, יצאנו מוקדם מהעבודה רק בשבילו. לאחר שלושה חודשים, כשחשבנו להרים ידיים ולהוציא אותו מן החוג מורי התעקש שלא נעשה זאת. הוא רתם את אמיר למשימות של עזרה למאמן, הוא קיים איתו לא מעט שיחות וזה פשוט עבד. אמיר צבר בטחון, ציפה בכיליון עיניים לאימונים עם מורי והקבוצה והחשוב ביותר הוא שהילד פתאום גילה מיומנויות חברתיות שלא היו לו: פתיחות, שיתוף פעולה ועזרה לזולת. במהלך השנה הראשונה של חוג הכדורסל אמיר הפך להיות שמח ונמרץ ואף זכה במקום הראשון בתחרות קליעות לסל! השיפור ניכר לא רק בכדורסל אלא גם בלימודים ובפן החברתי בכיתה. המורה שיבחה את השינוי שחל בו. 
אין לי ספק שלולא ההתעקשות של מורי, השיחות שהוא קיים אתנו בנוגע להתקדמות של אמיר (מרצונו החופשי בלבד) והמחויבות האדירה הזו להצלחתו של הילד הביאה את אמיר למקום שהוא נמצא בו כיום: ילד מאושר, עם בטחון עצמי, חברותי ומשימתי. 
לאחרונה התחלנו תהליך עם מורי שבו הוא עובד עם אמיר על תרגילי קורדינציה, מיקוד וריכוז. התהליך הוא פרטני שבו מורי משלב מספר אביזרים וטכניקות בעבודה עם אמיר. אמנם התקיימו רק מספר פגישות אך כבר ניכר באמיר שינוי בהתנהגות בבית ובנכונות שלו להתמיד במשימה לא פשוטה לאורך זמן. אנחנו, כמובן, שותפים מלאים לתהליך (יש גם משימות לבית שהוא אמור לבצע איתנו).

מבחינתנו, מורי הוא הרבה מעבר למאמן כדורסל. הוא מורה לחיים. הוא אנושי, מתחשב, בעל אינטילגנציה רגשית גבוהה, אחראי בצורה בלתי רגילה ומחויב למשימה ודבק בה (למרות שלעיתים זה נראה כנגד כל הסיכויים). התמיכה שלו בנו כהורים והעבודה הנהדרת שהוא עשה עם אמיר איננה מובנת מאליה עבורנו. ועל כך אנו רוצים להוקיר ולהודות.
הרב שלמה קרליבך אמר:
"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו", ומורי הוא דוגמא מצוינת לכך.

בברכה,
עודד ואביטל כהן, רעננה

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

מורי היקר 
קשה לנו להיפרד ... אבל הגיע הרגע .
רצינו לומר מילות תודה והרבה הערכה על הדרך והמסע.
לבנינו האהוב בן ה 10 היו בעיות בקריאה ובכתיבה, עד כדי הימנעות, בנוסף יכולת גופנית ירודה , עם חוסר יציבות . 
לאחר שאובחן בכישורי למידה על ידי המאבחנת אורלי דרור המקצועית והמדהימה, החלטנו על מטפל פרטני, "אחד על אחד" .
לשמחתנו הרבה קיבלנו אותך.
בננו מהרגע הראשון אהב אותך וציפה למפגשים איתך. 
בזכות היכולת המקצועית שלך לתקשר איתו ולהניע אותו , הצלחת לגרום לשיפור מתמיד, ביכולת הקריאה, הכתיבה, הריכוז והיציבות שלו. וכמובן לשיפור מתמיד בעלייה בביטחון העצמי שלו . מודים לך
על ההשקעה והעבודה המצוינת. תודה מקרב לב 

 

מהרגע הראשון שבננו הגיע למורי נוצר חיבור.
לא היה פשוט בפעם הראשונה להביאו "לחוג כדורסל" אך פעם אחר פעם הוא הסכים לבוא וזאת תודות למורי ולא לכדור.
היחס האישי והנתינה האינסופית שמורי משדר לילד גורמת לו פשוט לרצות להיות שם.
עם האכפתיות, השקעה רבה, סבלנות והקשבה מצליח מורי "לגעת" בילד ובאמצעות הכלים שיש לו מקנה לו תחושת העצמה ומסוגלות שבסופו של דבר גורמים להעלאת בטחונו העצמי.

ממליצה בחום רב!!!

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

מורי היקר                                                                                                         
אנו רוצים להודות לך על תקופה מדהימה
בה אתה מלווה אותנו ואת הבן שלנו.

אין ספק שמאז שהתחלנו את הליווי הצמוד
השתנו חיינו מקצה לקצה.
נתת לנו להבין שהילד המדהים שלנו
הוא ילד ככל הילדים
שיכול להמריא להישגים מופלאים
אתה עושה הכל מהלב ונותן מעצמך את כולך
אתה מקצוען אמיתי לחיים
מורי,
שינית את חיינו, נכנסת לליבנו ואנו מעריכים אותך מאוד, תודה על הכל.
ההורים של רועי

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

מורי,

אנחנו מבקשים להודות לך על הטיפול המיוחד והמסור ביותם בננו.

יותם שמתמודד עם קשיים בקשב ותקשורת הגיע אליך כשהוא סובל מדימוי עצמי נמוך, מסתגר וחסר מוטיביציה.

כבר מהמפגש הראשון הצלחת לרחוש את אמונו ולפתח איתו קשר חיובי ומעצים.

יותם אוהב ומעריך אותך, וקשוב מאד להדרכה שלך.

כיום לאחר מספר חודשים של טיפול השינוי מורגש ומרגש.

יותם בטוח יותר בעצמו. הוא עצמאי יותר, יוצא יותר מהבית, משתתף יותר באירועים חברתיים ועומד יותר על שלו.

הוא גם ספורטיבי וחזק יותר ומאמין ביכולתו להצליח.

תודה!

 

 

-------------------------------------------------------------------------------