ההצלחות הן בהחלט פונקציה של  התמדה- מה שההורים מספרים